2015

Fuoritempo

En pjäs som iscensätter texter av några av de viktigaste italienska författarna (Calvino, Levi och Benni för att nämna några). Gemensamt tema för texterna är tid som beskrivs i sina olika former och nyanser. Texterna är hämtade ur romaner, noveller, dikter och sånger. Med denna föreställning vill vi ställa en fråga: Vad gör din hjärna när du läser? Gör dig redo för en resa utan tid.