TeaterPI
anordnar

 

Teaterkurs
på italienska

Kursen hålls
i Folkuniversitetets lokaler, Kungstensgatan 45 i Stockholm

Varje söndag

fr.o.m. den 26 januari

t.o.m. den 8 mars
kl. 12:30-14:30

ytterligare information (på italienska)